Tanácsadás, edukáció, coaching

Szeretettel várjuk a különösen nagy mértékű stresszel járó munkakört betöltők, illetve hivatást űzők, elsősorban rendőrök, tűzoltók, mentősök, katasztrófavédők, egészségügyi dolgozók, büntetés végrehajtatás területén dolgozókat, akik pszichológusokat, szakpszichológusokat, trénereket, coachokat érhetnek el rajtunk keresztül. Számukra kínálunk ún. lelki utódondozást, tanácsadást elsősorban csoportos műhelymunkák keretében.

Edukációs célú előadások

Előadás sorozatok, melyek hozzájárulnak ezen foglalkozásokat űzök testi-, lelki egészségmegőrzéshez, különösen az étkezési szokások, alvás zavarok, rekreáció, társas támogatás, kiégés, autonómia, másokra irányultság, szerhasználat témakörében.

Csoportos foglalkozások

A rendkívüli leterheltség (legyen szó pszichikai-, fizikai netán mindkettő) alatt dolgozók számára szerveződő 6-8 fős csoportos foglalkozások, melyek főleg a stressz-kezelés, önismeret, relaxációs technikák elsajátítása, krízisintervenció témai köré szerveződnek.

Tanácsadás, edukáció, coaching
Szeretettel várjuk a különösen nagy mértékű stresszel járó munkakört betöltők, illetve hivatást űzők, elsősorban rendőrök, tűzoltók, mentősök, katasztrófavédők, egészségügyi dolgozók, büntetés végrehajtatás területén dolgozókat, akik pszichológusokat, szakpszichológusokat, trénereket, coachokat érhetnek el rajtunk keresztül. Számukra kínálunk ún. lelki utódondozást, tanácsadást elsősorban csoportos műhelymunkák keretében.
Edukációs célú előadások
Előadás sorozatok, melyek hozzájárulnak ezen foglalkozásokat űzök testi-, lelki egészségmegőrzéshez, különösen az étkezési szokások, alvás zavarok, rekreáció, társas támogatás, kiégés, autonómia, másokra irányultság, szerhasználat témakörében.
Csoportos foglalkozások
A rendkívüli leterheltség (legyen szó pszichikai-, fizikai netán mindkettő) alatt dolgozók számára szerveződő 6-8 fős csoportos foglalkozások, melyek főleg a stressz-kezelés, önismeret, relaxációs technikák elsajátítása, krízisintervenció témai köré szerveződnek.

Szolgáltatások

Célunk, hogy a velünk kapcsoltba kerülők, a számukra leghatékonyabb egyéni, illetve csoportos módszer segítségével fejlődjenek, és temperamentumukhoz illő segítővel dolgozzanak együtt. Olyan pszichológusokkal, szakpszichológusokkal működünk együtt, akik éveket dolgoztak hivatásos állománnyal, illetve kórházi körülmények között. Coachaink, a tréning területén is tapasztalt, a multinacionális cégek világát, működésmódját, és a munkavállalókra gyakorolt hatását jól ismerő szakemberek, akik módszertani eszköztára folyamatosan bővül.

Egyéni konzultáció, tanácsadás

A szakember és a segítséget kérő közötti bizalom teli, őszinte kapcsolat az élet számos területéhez köthető problémában, elakadásban nyújthat segítséget. A kliens témájától, személyiségétől, az esetleges testi tünetek súlyosságától függően ajánlunk segítőt. Arra törekszünk, hogy az adott témában legjáratosabb kollégához irányítsuk, és megtaláljuk számára azt a szakembert, akivel hosszútávon is képes együttműködni.

Csoportos foglalkozások

Csoportos foglalkozások alkalmat adnak arra, hogy a hasonló munka körülmények között dolgozók megosszák egymással tapasztalataikat, napi nehézségeiket, a szakmailag kihívást jelentő helyzeteket.  Megvizsgáljuk a kollégák és a hierarchikusan felépülő rendszerek sajátos működését, a vezetői szerepeket, mintázatokat, az együtt dolgozók erkölcsi- és hitvilágát a napi rituálékon, működésmódokon, történeteken keresztül.

A nagy mértékű stresszel járó hivatásokat egyre inkább úgy definiálják, mint a családi kapcsolatokat romboló, az egyént egyre kevésbé támogató közeget, ahol a dolgozók szívből, elköteleződéssel végzik feladatukat, de a későbbiek során a munkával járó leterheltség koraibb kiégéshez, illetve a szerhasználathoz vezet.

Az csoportos foglalkozások száma helyzetfüggő, de általában 10-20 alkalom közötti. A csoport melletti elköteleződés azonban fontos, azaz a meghirdetett alkalmak nagy többségén jelen kell lenni, hogy a csoport elérje hatékonyságának maximumát.

Művészeti- és zenei foglalkozások

Művészetterápiás elemekhez többféle módon kapcsolódhatunk, egyéni és csoportos foglalkozások tematikáiba is bevonható. 

Különféle művészeti technikákon keresztül (festés, gyurmázás, zenehallgatás, közös zenélés) fejezik  ki a a csoporttagok, egyének érzelmeiket, gondolataikat, ahol képi vagy zenei élmény keltette pszichés hatáson keresztül zajlik a feldolgozás.

Ezen foglalkozások fő célja az emlékek, asszociációk mozgósítása, illetve az önkifejezés, improvizáció, érzelmi élmények megélése, átkeretezése.

Autogén tréning és meditáció

Ez az a relaxációs módszer, mely orvosi szempontból a legjobban megalapozott és a legtöbbet kutatott. Testi lelki ellazultság segítségével és önmagunkra irányuló passzív figyelemmel, az alvás határán lévő állapotban elménk befolyásolni képes testünk ön-regulációs rendszerét.

Az autogén tréning lehetővé teszi a stressz csillapítását oly módon, hogy autonóm idegrendszerünket megtanítjuk ellazítani. Rendszeres gyakorlással a testi és pszichés működésünket képesek leszünk lassítani általa, gondolatainkat priorizálni, illetve testünket sejt szinten regenerálni.

A módszer rendszeres gyakorlásának eredményeképpen enyhülnek a pszichoszomatikus tünetek, alvászavar, rövidebb idő alatt mélyebben és nyugodtabban pihenünk, illetve a gasztrointestinális panaszok, magas vérnyomás, krónikus fejfájás tünetei is csökkenthetők. A rendszeres, otthoni gyakorlás alkalmával nő a fizikai tűrőképesség, a pszichés feszültségtűrés, fokozódik a teljesítmény, fejlődik az önismeret.

Az autogén tréning elsajátításához képzett szakember segítségével kb. 15-20 alkalom szükséges.

Sportszakpszichológia

Számos, a sportszakpszichológiában alkalmazott módszert, eszközt használunk egyéni, illetve csoportos üléseink keretei között, ugyanis az élsportban is hatnak mindazok a tényezők, melyek a különösen nagy mértékű stresszel járó munkakörökben.

A pszichológiának ezen ága a sportolók teljesítményének fokozására, illetve a személyiségük fejlesztésére, kibontakoztatására irányul. A sportpszichológia elterjedésével a fizikai edzésterveken, étrend kiegészítőkön, fizikai erőnlét növelésén túl a pszichés stabilitásra helyeződik a hangsúly. A versenyzéssel járó bizonyítási vágy, a sportág technikai- élettani ismerete, az edző és a család bizalmának megtartása, a sport, mint hivatás nehéz terheket róhat a versenyzőre.

A csúcsteljesítmény elérése érdekében a motivációs bázis feltárása, a stressz kezelése, a megfelelő célállítás, a versenyzői hatékonyság növelése, a csúcsforma időzítése, az esetleges mozgásformák pszichés mentáltréning általi elmélyítése is részét képezheti a közös munkának.

Karriertanácsadás

Életünk egyik fontos szelete a munkahelyi szerep, ami számos döntést, és változást is magában hordoz. Ezeken a fordulópontokon segíthet a karriertanácsadás, mely leginkább a pályamódosítás, karrierváltás, karriertervezés, kisgyerekes anyaként visszatérés a munka világába, pályaválasztás, pályakezdés nehézségei, álláskeresésében való elakadás, a munkában való önmegvalósítás vágya, kiégés, munkahelyi stressz témái köré épülnek.

Coaching

A professzionális coaching olyan szakmai kapcsolat, amely abban segíti az ügyfelet, hogy kiemelkedő eredményeket érjen el akár a magánéletében, akár a munkájában, vagy a szervezetben, ahol dolgozik.

A coaching folyamat során az ügyfél elmélyíti tudását, növeli teljesítményét, és mindezek eredményeként javul az életminősége. Minden találkozáskor az ügyfél választja meg a beszélgetés fókuszát, míg a coach figyelmesen hallgatja, megfigyeléseit visszajelzi, és legfőképpen kérdéseket tesz fel. Ez az interakció egyrészt segíti az ügyfelet abban, hogy világosabban lásson, másrészt akcióra serkenti.

A coaching folyamata a fókusz és a választási lehetőségek bővítésével felgyorsítja az ügyfél fejlődését. A coaching arra koncentrál, hogy világossá váljon hol tart most az ügyfél, és mit akar tenni annak érdekében, hogy eljusson oda, ahová el szeretne érni.

A coaching folyamat eredménye az ügyfél eredménye, azaz szándékának, választásának és akcióinak a következménye, amelyet a coach, mint a folyamat szakértője támogatott. (ICF)

Katasztrófa és kríziskezelés

Központunkban a katasztrófa és kríziskezelés programjaink azon szakterületek és szakmák, illetve hivatások képviselőinek szól elsősorban, akik katasztrófák, balesetek stb. során részt vesznek az áldozatok mentésében és védelmében. Azaz a foglalkozásokkor a katasztrófa sújtotta helyzetek érintettjei közül, nem az áldozatok és sérültek krízisintervenciója zajlik, hanem azokkal dolgozunk, akik hivatás szerűen veszélyes, életveszélyes helyzetekbe kerülnek szinte nap, mint nap. Illetve veszélyes helyzetekben került emberek mentése során szembesülhetnek lelkileg megterhelő élményekkel, eseményekkel.

Mindfulness

A mindfulness, vagy “tudatos jelenlét” olyan figyelmi állapot, amely a jelenre fókuszál, a gondolatok kíváncsi megfigyelését, és elfogadását javasolja. A tudatos jelenléten alapuló módszer hatékonyságát a stressz-csökkentésben számos vizsgálat is alátámasztja.

A tudatos jelenlét kedvezően hat a hangulatra, lehetővé teszi, hogy a múlton való rágódás, és a jövő miatti aggodalom helyett megérkezz a jelenbe.

A mindfullness módszere egyénileg vagy csoportos formában is elsajátítható szakképzett tréner vezetésével.

Mi történik?

A folyamat az időpont egyeztetés után, mindig egy első beszélgetéssel, üléssel indul, ahova érkezhet egyedül, kollégával vagy bárkivel, akinek esetleg a jelenléte megnyugtató.
Az egyéni történet alapos megismerése után szakembert ajánlunk, és előrevetítjük a együttes munka várható üléseinek számát. Kölcsönös szimpátia, “kémia” esetén kezdetét veszi a közös munka.

Díjazás

10.000 – 20.000 Ft/alkalom – egyéni konzultáció esetén
5000 – 10.000 Ft/alkalom – csoportos foglalkozás esetén
30.000 Ft-tól – coach bevonásával a helyszínen

Rólunk

Nekünk is, mint sokan másoknak megtetszett az az elmélet, miszerint a dongó annak ellenére repül, hogy a fizika törvényei alapján erre nem is lehetne képes, mindez pedig pusztán azért lehetséges, mert a dongó nincs tisztában saját korlátaival. Habár a tudomány fejlődésével dr. Charlie Ellington biomechanikus megcáfolta ezt a teóriát, nem véletlen, hogy a mai napig találkozhatunk ezzel az inspiráló gondolattal: “képesek vagyunk rá, ha átlépjük korlátainkat”.

A dongó repüléséről alkotott, még cáfolatlan elképzelés szépen szimbolizálja azt, amit az extrém stresszel járó munkakörökben dolgozók megélnek a napi munkavégzésük során. Sokszor éjszakákon át, minimális pihenéssel, a biológiai szükségleteik, és család életük háttérbe szorításával, lehetetlennek tűnő fizikai és pszichés körlémenyek között, saját határaikat átlépve segítenek másokon.

Célunk volt továbbá egy olyan közösségi tér teremtése, ahol mindig van valami alapzaj, egyfajta döngicsélés, legyen szó csoportról vagy egyéni foglalkozásról. Végül pedig, úgy éreztük, hogy mi is képesek leszünk szárnyalni egy olyan helyen, és szakmai közösségben, ahol mi segítünk, hogy ezek az emberek továbbra is segíthessenek.

Tóth Diána Evelin

Coachként és trénerként támogatja a vele együttműködő embereket abban, hogy megtalálják önmagukat, és rálássanak működésmódjukra egy-egy élethelyzetben, elakadásban, legfőképpen azért, hogy konkrét fejlődési céljaikat megvalósítsák. Közgazdasági alapokkal, tanári tanulmányok mellet a diákmunka és a munkaerőkölcsönzés világából, vezetői tapasztalatokkal a vállalkozói létben, több mint 15 éve talált rá saját útjára, és teljesedik ki mások támogatásában és önmaga folyamatos fejlesztésében. " Akár azt hiszed, képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz." /Henry Ford/

Pesti Viktória

Diplomás coachként, nagyvállalatok világában szerzett tapasztalatai által leginkább kliensei erőforrásira koncentrál, arra, hogy segítse ügyfeleit saját értékeik elfogadásában, képességeik kibontakoztatásában, céljaik megvalósításában. Lendületes, kreatív, nagy hangsúlyt fektet rá, hogy a coaching folyamat során bátorítsa kliensét saját stílusa, igényei, elvárásai megfogalmazására, kifejezésére. Arra törekszik, hogy ügyfeleit kibillentse a megszokott sémák, és működések rendszeréből, hogy más-más szemüvegen át lássanak rá önmagunkra, és ezáltal a coaching folyamatban zajló egyéni változásra. "Az élet olyan, mint a biciklizés. Hogy megtartsd az egyensúlyod, mozgásban kell maradnod." /Albert Einstein/

Szakács Liliána

Pszichológus, klinikai- és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus jelölt, okleveles zeneterapeuta. Pedagógiai szakszolgálatnál végzett munkája során szerzett tapasztalatot a gyermekekkel, serdülőkkel, és szülőkkel folytatott közös munkáról. Fontosnak tartja a szülőkonzultációt, a nehézségekről és lehetőségekről való együtt-gondolkodást. "Érdekes paradoxon, hogy mire képes vagyok elfogadni magam olyannak, amilyen vagyok, akkor válok képessé a változásra." /Carl Rogers/

Gyengési Gábor

Klinikai szakpszichológus, neuropszichológus, kognitív- viselkedés terapeuta. Klienseivel a terápiás folyamatban kreatív és aktív tanulás központú szemléletet igyekszik megvalósítani mind a kliens, mind a kliens társas környezete (családja, párjai, rokonai...stb) részére. Akár kapcsolati problémák felmerülésekor, akár egyéb szorongás vezérelte tünetek, illetve súlyosabb kognitív zavarok, (neuropszichológiai) terápiája során a megfelelő attitűd változásokat , illetve károsodott sémák korrekcióját (séma terápia) és monitorozását tartja szem előtt.

Bóna-Béleczki Nikolett

Pszichológus, autogén tréning relaxációs- és szimbólumterapeuta, pszichodráma asszisztens, hipnoterapeuta jelölt. Dolgozott többek között egyetemistákkal, álláskeresőkkel, várandósokkal, és megváltozott munkaképességű személyekkel. Egyéni és csoportos módszerekben egyaránt képződött, saját útját a módosult tudatállapotban, a képekkel végzett munkában találta meg. Vallja, hogy kapcsolataink magunkban hordozzák a sérülés esélyét, de mindig bennünk van a lehetőség az épülésre és fejlődésre. Ezen az úton kíséri a hozzá fordulókat.

Szabó Renáta

Tanácsadó szakpszichológus, és karrier tanácsadó. Fiatalokkal és idősekkel, pályaválasztókkal, pályakezdőkkel, álláskeresőkkel, és karrier váltókkal szerezett tapasztalatot. Szívügye a munkába visszatérni vágyó anyák támogatása pszichológiai és pályatanácsadási kompetenciákkal ötvözésével. Kiemelt szakterülete a kiégés szindróma, a krízistanácsadás, a fiatal felnőttkor változásainak pszichés támogatása.

Zilahy Dalma

Telefonszám: +3620 476 7722
Sportszakpszichológus, coach, autogén tréning relaxációs- és szimbólumterapeuta, család- és párterapeuta jelölt. A rehabilitációs munka, a rendőrségi mentálhigiénés alapellátás, a krízisintervenció, a tréningezés, és az élsportban szerzett tapasztalatok is formálták gondolkodását, munkamódját."A Természet azokba, akiket nagyra szán, többnyire egy hiányt, egy elégtelenséget olt, hogy azzal viaskodva fejlődjenek. Ez a rugója kitűnőségüknek. Az igazi nagyság nem adottság, hanem egy nyugtalan ember fölötti vágy." /Kosztolányi Dezső/

Írjon nekünk, segítünk!

A mi munkánkat is segíti, ha egy pár sorban összefoglalja, hogy milyen problémával kapcsolatban fordul hozzánk, mert így a témában legjáratosabb szakemberrel találkozhat már az első ülésen.

Rólunk mondták

velmenyekc

“A rengeteg munkára majdnem ráment a házasságom. Sok mindent elengedtem, hála a külső segítségnek.”

velemenyekb

“A csoport olyanok volt, mint egy kis család. Kaptam hideget, meleget, de ami legfontosabb, hogy új emberré váltam.”

velemnyek

“Szerintem mindenkinek járna egy saját, házi coach :)))”

Események

A csoportok tematikusan szervezőnek, a legkülönfélébb témákban, és a mindennapi életben hasznosítható módszerekkel indítunk csoportokat férfiak és nők számára egyaránt.

Kapcsolat

A kért adatok megadásával és a probléma rövid összegzésével várjuk levelét!

Telefonszám: +3620 476 7722

Email cím: dongo.pszichologus@gmail.com

[[[["field25","contains","\u00c9rdekl\u0151d\u00e9s"]],[["show_fields","field22"]],"and"],[[["field25","contains","Jelentkez\u00e9s"]],[["show_fields","field27"]],"and"],[[["field25","contains","Jelentkez\u00e9s"]],[["show_fields","field30"]],"and"]]
1 Step 1
Névyour full name
icon-user
Telefonszámyour full name
icon-phone
Kérem, válasszon az alábbi menüpontok közül:pick one!
Üzenetmore details
0 /
Megjegyzésmore details
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder